Về Yuwell

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Yuwell-Jiangsu Yuyue được thành lập năm 1998 tại Trung Quốc. Yuwell mang đến hệ thống quản lý sức khỏe chuyên nghiệp và các giải pháp Y tế xuất sắc cho cuộc sống hàng ngày, tạo nên hệ sinh thái sức khỏe bao gồm Thiết bị Y tế Gia đình, Y tế Bệnh viện và Y tế Internet, đồng thời tạo nêm nền tảng y tế chuyên nghiệp và toàn diện.

Hình thành & phát triển

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co., Ltd. đã phát triển rất nhanh kể từ khi thành lập. Trong vòng 10 năm gần đây, Yuwell đã trải qua 3 giai đoạn chính sau:

Giai đoạn 1: Hình thành và phát triển (năm 1998 đến năm 2004)

Giai đoạn 2: Xây dựng thương hiệu và nghiên cứu, phát triển độc lập (2004 đến 2007)

Giai đoạn 3: đổi mới công nghệ và tăng vốn hoạt động

Cam kết chất lượng

Trong tương lai, Yuwell sẽ tiếp tục tiếp nhận các công nghệ hàng đầu trên thế giới và ứng dụng nó vào sản phẩm của công ty.

Văn hoá doanh nghiệp Yuwell

Nhiệm vụ của Yuwell

Cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học đời sống và quản lý sức khỏe để cải thiện chất lượng cuộc sống luôn là nhiệm vụ của chúng tôi

Nhận diện thương hiệu

Trách nhiệm, Hy vọng, Hữu ích và Khoa học

Giá trị của Yuwell

Tập trung vào sức khỏe, dự báo toàn diện, liên tục đổi mới

Thương hiệu quốc gia

Giữ vững nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tại tâm, cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào cuộc sống.