Tuyển dụng

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật

Tuyển 02 Nhân viên Kỹ thuật

Th 7 26/03/2022

Phụ trách mảng kỹ thuật của công ty, bao gồm: lắp đặt thiết bị, sửa chữa, bảo chì thiết bị,.. Đọc tiếp

Tuyển 2 nhân viên bán hàng

Tuyển 2 nhân viên bán hàng

Th 7 26/03/2022

Do nhu cầu phát triển công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên lắp đặt camera Đọc tiếp